Veelgestelde vragen
FAQ35007K001ZR01

   
Ik heb problemen met het opladen van mijn accu tot 100%. Wat kan het probleem zijn?


    Antwoord:

Als u problemen ondervindt bij het opladen van de accu, of als de accucapaciteit in de loop der tijd is afgenomen, zou de volgende procedure de staat van de accu kunnen verbeteren:

 1. Koppel de netadapter los van de computer en schakel deze in. Gebruik de computer op accustroom totdat de computer wordt uitgeschakeld, wat erop duidt dat de accu volledig is ontladen.
 2. Verwijder de accu-eenheid.
 3. Veeg de aansluitingen van de accu-eenheid en de netadapter af met een zachte doek.
 4. Plaats de accu-eenheid terug.
 5. Sluit de netadapter aan op de computer en controleer of de stekker goed in het stopcontact is geplaatst.
 6. Terwijl de pc is uitgeschakeld, laat u de accu opladen totdat het statuslampje of -pictogram van de accu groen brandt.
 7. Koppel de netadapter los.
 8. Verwijder de accu.
 9. Wacht 30 seconden en plaats de accu terug.
 10. Sluit de netadapter weer aan.
 11. Let de accu opnieuw opladen totdat het statuslampje groen wordt of het pictogram 100% aangeeft.
 12. De accu zou nu volledig moeten zijn opgeladen. Haal de stekker van de computer uit het stopcontact en zet de pc aan. De gebruiksduur van de accu zou nu langer moeten zijn.

De capaciteit van alle accu's neemt af naarmate ze ouder worden. Als u na verloop van tijd een accu probeert op te laden en de aanduiding van de acculading geen volledige lading meer aangeeft, moet u mogelijk een nieuwe accu aanschaffen.

Voor meer informatie over het gebruik van de accu raadpleegt u het hoofdstuk
'Stroomvoorziening' in de handleiding van de computer.

Als u een extra accu-eenheid voor een actueel pc-model wilt aanschaffen, neemt u contact op met uw Toshiba-leverancier.     Documentdetails:

-
 Besturingssysteem:
 
   meer informatie...  


    Afwijzing van aansprakelijkheid:

Toshiba biedt deze informatie 'als zodanig' aan, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Toshiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit of de geboden informatie of software actueel, correct of volledig is of voor de kwaliteit ervan. Toshiba is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of software, met inbegrip van onvolledige of onjuiste informatie. Eventuele handelsmerken die hier worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.


    Enquête:

 1. Was de informatie in dit document nuttig?
niet nuttig zeer nuttig

 2. Zou u zonder deze informatie telefonisch contact hebben opgenomen met Toshiba?
 Ja
 Nee
 Weet ik niet

 3. Selecteer de optie die het meest van toepassing is:
 Ik ben zeer tevreden
 Ik denk dat dit helpt, maar ik heb het nog niet geprobeerd
 Ik heb meer informatie nodig
 De informatie is moeilijk te begrijpen
 De informatie beantwoordt mijn vraag niet
 De informatie is onjuist

 4. Laat ons weten hoe we dit document kunnen verbeteren (optioneel):