Veelgestelde vragen
FAQ9401AR0000R01

   
Is het mogelijk het wachtwoord voor de vaste schijf te verwijderen als ik dit ben vergeten?


    Antwoord:

Wachtwoorden voor een vaste schijf zijn bedoeld om 100% veilig te zijn. Er is niets beschikbaar om dergelijke wachtwoorden opnieuw in te stellen of te verwijderen, ongeacht of het wachtwoordprobleem is veroorzaakt door een menselijke fout of een defect van de vaste schijf.

Gebruikers moeten regelmatig back-ups maken. Een nieuwe vaste schijf is vereist, en wordt niet door de standaardgarantie gedekt.    Documentdetails:

-
 Besturingssysteem:
 
   meer informatie...  


    Afwijzing van aansprakelijkheid:

Toshiba biedt deze informatie 'als zodanig' aan, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Toshiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit of de geboden informatie of software actueel, correct of volledig is of voor de kwaliteit ervan. Toshiba is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of software, met inbegrip van onvolledige of onjuiste informatie.


    Enquête:

 1. Was de informatie in dit document nuttig?
niet nuttig zeer nuttig

 2. Zou u zonder deze informatie telefonisch contact hebben opgenomen met Toshiba?
 Ja
 Nee
 Weet ik niet

 3. Selecteer de optie die het meest van toepassing is:
 Ik ben zeer tevreden
 Ik denk dat dit helpt, maar ik heb het nog niet geprobeerd
 Ik heb meer informatie nodig
 De informatie is moeilijk te begrijpen
 De informatie beantwoordt mijn vraag niet
 De informatie is onjuist

 4. Laat ons weten hoe we dit document kunnen verbeteren (optioneel):