Veelgestelde vragen
FAQ9401AY0001R01

   
Kan de HDMI-poort ook voor geluid worden gebruikt?


    Antwoord:

Ja, de HDMI-poort ondersteunt ook geluid. U moet de HDMI-kabel eerst aansluiten op de externe monitor en vervolgens op het notebook.

Voer de volgende stappen uit als u het audioapparaat wilt instellen voor HDMI:

  1. Klik op Start
  2. Instellingen
  3. Configuratiescherm
  4. Hardware en geluiden
  5. Geluid/Apparaat voor digitale uitvoer (HDMI)
  6. Klik op de knop Standaardapparaat instellen

Als dit niet werk, dient u er rekening mee te houden dat sommige HDMI-monitoren mogelijk niet correct werken omdat de werking van de poorten niet van alle HDMI-monitoren is bevestigd.    Documentdetails:

-
 Besturingssysteem:
Windows Vista 32-bits, Windows XP
   meer informatie...  


    Afwijzing van aansprakelijkheid:

Toshiba biedt deze informatie 'als zodanig' aan, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Toshiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit of de geboden informatie of software actueel, correct of volledig is of voor de kwaliteit ervan. Toshiba is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of software, met inbegrip van onvolledige of onjuiste informatie.


    Enquête:

 1. Was de informatie in dit document nuttig?
niet nuttig zeer nuttig

 2. Zou u zonder deze informatie telefonisch contact hebben opgenomen met Toshiba?
 Ja
 Nee
 Weet ik niet

 3. Selecteer de optie die het meest van toepassing is:
 Ik ben zeer tevreden
 Ik denk dat dit helpt, maar ik heb het nog niet geprobeerd
 Ik heb meer informatie nodig
 De informatie is moeilijk te begrijpen
 De informatie beantwoordt mijn vraag niet
 De informatie is onjuist

 4. Laat ons weten hoe we dit document kunnen verbeteren (optioneel):