Instructiedocument
HTD8202380000R02

   
Omgaan met beschadigde sectoren op een vaste schijf


    Documentdetails:

-
 Besturingssysteem:
Windows 7 32-bits, Windows 7 64-bits, Windows 8 32-bits, Windows 8 64-bits, Windows 8 upgrade, Windows Vista 32-bits, Windows Vista 64-bits, Windows XP, Windows XP MCE, Windows XP Tablet Edition
   meer informatie...  


    Antwoord:

Een beschadigde sector kan soms worden veroorzaakt door fysieke schade op het oppervlak van de draaiende magnetische schijf in het vasteschijfstation. U kunt een dergelijke beschadigde sector gewoonlijk opsporen met een hulpprogramma voor schijfcontrole, zoals CHKDSK of SCANDISK op Microsoft-systemen. Een beschadigde sector is soms ook hoorbaar zijn wanneer de schijf in gebruik is. Als u luide en ongewone 'tikken' hoort tijdens het gebruik, is de vaste schijf waarschijnlijk ernstig beschadigd en moet u proberen zo snel mogelijk reservekopieën van uw gegevens te maken.

Een beschadigde sector kan niet worden gerepareerd, maar moderne vaste schijven bevatten gewoonlijk veel extra sectoren ter compensatie van beschadigde sectoren. Er bestaan diverse hulpprogramma's die de SMART-informatie (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) van de vaste schijf kunnen lezen om dergelijke vasteschijffouten te voorspellen.

Bezoek de volgende koppelingen voor meer informatie over beschadigde sectoren en de SMART-technologie:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_sector
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring%2C_Analysis%2C_and_Reporting_Technology


In sommige gevallen kan de beschadigde sector worden 'gerepareerd' met behulp van de eigen hulpprogramma's van Windows. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

1. Dubbelklik op Deze computer om het venster Deze computer te openen.
2. Selecteer het station dat u wilt analyseren en repareren.
3. Kies Eigenschappen in het menu Bestand. Het venster Eigenschappen voor het geselecteerde station wordt weergegeven.
4. Klik op de tab Extra.
5. Klik op de knop Nu controleren onder Foutcontrole.
6. Afhankelijk van uw versie van Windows kiest u Grondig, Beschadigde sectoren zoeken en repareren of Station scannen
7. Klik op Starten. Het hulpprogramma probeert beschadigde sectoren zo mogelijk te repareren.

Raadpleeg de website van de fabrikant van de vaste schijf als de reparatiepoging mislukt. De meeste fabrikanten hebben een eigen hulpprogramma waarmee u de vaste schijf kunt controleren en repareren.
Als deze poging om de vaste schijf te repareren ook mislukt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde door Toshiba erkende servicecenter in uw land om de vaste schijf te laten vervangen.


    Afwijzing van aansprakelijkheid:

Toshiba biedt deze informatie 'als zodanig' aan, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Toshiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit of de geboden informatie of software actueel, correct of volledig is of voor de kwaliteit ervan. Toshiba is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of software, met inbegrip van onvolledige of onjuiste informatie. Eventuele handelsmerken die hier worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.


    Enquête:

 1. Was de informatie in dit document nuttig?
helemaal niet zeer nuttig

 2. Zou u zonder deze informatie telefonisch contact hebben opgenomen met Toshiba?
 Ja
 Nee
 Weet ik niet

 3. Selecteer de optie die het meest van toepassing is:
 Ik ben zeer tevreden
 Ik denk dat dit helpt, maar ik heb het nog niet geprobeerd
 Ik heb meer informatie nodig
 De informatie is moeilijk te begrijpen
 De informatie beantwoordt mijn vraag niet
 De informatie is onjuist

 4. Laat ons weten hoe we dit document kunnen verbeteren (optioneel):