Instructiedocument
HTD9502LK0000R01

   
BIOS Setup openen


    Documentdetails:

-
 Besturingssysteem:
, Windows 7 - 32 bits, Windows 7 - 64 bits, Windows Vista 32 bits, Windows Vista 64 bits, Windows XP, Windows XP MCE, Windows XP Tablet Edition
   meer informatie...  


    Antwoord:

Windows XP - Toshiba-hulpprogramma Hardware-instellingen

 • Voer het hulpprogramma Toshiba-hardware-instellingen uit vanuit Toshiba Assist. • Dit hulpprogramma is ook toegankelijk via het Configuratiescherm.


Dit hulpprogramma biedt een gebruiksvriendelijke interface om de BIOS-instellingen te veranderen.
Voor wijzigingen in sommige instellingen moet de computer opnieuw worden opgestart.

 

Windows Vista / Windows 7 - Hulpprogramma Hardware Setup

 • Voer het hulpprogramma Toshiba-hardware-instellingen uit vanuit Toshiba Assist.
 • Dit hulpprogramma is ook toegankelijk via het menu Start.
  Dit hulpprogramma biedt een gebruiksvriendelijke interface om de BIOS-instellingen te veranderen.
  Voor wijzigingen in sommige instellingen moet de computer opnieuw worden opgestart.

 

BIOS Setup-pagina's

Als het notebook is uitgeschakeld (maar niet stand-by of in de slaapstand staat), kunt u ook een van de onderstaande methoden gebruiken (afhankelijk van het notebookmodel) om rechtstreeks toegang te krijgen tot de pagina's van de BIOS Setup.
Koppel een eventueel extern toetsenbord los totdat u de BIOS Setup op deze manier hebt gewijzigd.

 • Methode met Esc-toets (Toshiba BIOS)
  1. Druk op de Esc-toets en houd deze ingedrukt.
  2. Zet het notebook aan.
  3. Druk op F1 wanneer u daarom wordt gevraagd.
  4. De eerste pagina van het BIOS Setup-scherm verschijnt.

 • Methode met F2-toets (ander BIOS)
  1. Zet het notebook aan.
  2. Druk op F2 wanneer u daarom wordt gevraagd.
  3. De eerste pagina van het BIOS Setup-scherm verschijnt.


    Afwijzing van aansprakelijkheid:

Toshiba biedt deze informatie 'als zodanig' aan, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Toshiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit of de geboden informatie of software actueel, correct of volledig is of voor de kwaliteit ervan. Toshiba is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of software, met inbegrip van onvolledige of onjuiste informatie. Eventuele handelsmerken die hier worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.


    Enquête:

 1. Was de informatie in dit document nuttig?
helemaal niet zeer nuttig

 2. Zou u zonder deze informatie telefonisch contact hebben opgenomen met Toshiba?
 Ja
 Nee
 Weet ik niet

 3. Selecteer de optie die het meest van toepassing is:
 Ik ben zeer tevreden
 Ik denk dat dit helpt, maar ik heb het nog niet geprobeerd
 Ik heb meer informatie nodig
 De informatie is moeilijk te begrijpen
 De informatie beantwoordt mijn vraag niet
 De informatie is onjuist

 4. Laat ons weten hoe we dit document kunnen verbeteren (optioneel):