Instructiedocument
HTD9502M10000R01

   
Het BIOS in Toshiba-notebooks bijwerken


    Documentdetails:

-
 Besturingssysteem:
Windows 7 (32-bits), Windows 7 (64-bits), Windows Vista 32-bits, Windows Vista 64-bits, Windows XP, Windows XP MCE, Windows XP Tablet Edition
   meer informatie...  


    Antwoord:

Een BIOS-update is een betrekkelijk simpele bewerking, die de meeste computergebruikers zelf kunnen uitvoeren.

Opmerking:
De BIOS-bestanden zijn specifiek voor de computer. Let er daarom op dat u het juiste BIOS-bestand voor uw computer gebruikt.

Update van BIOS van notebook:
Controleer de volgende punten voordat u het BIOS opwaardeert:

 • De notebook is losgekoppeld.
 • De notebook is aangesloten op het lichtnet.
 • De notebook moet in opstartmodus zijn, niet in de modus Hervatten.
 • Verwijder alle aangesloten hardware, zoals PC-kaarten, USB-apparaten en dergelijke.
 • Schakel het apparaat tijdens een BIOS-update nooit uit.

Er zijn vijf verschillende processen om het BIOS bij te werken. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de update:


BIOS-updateproces 1:

 1. Download het BIOS voor uw Toshiba-notebook vanaf het downloadgedeelte voor BIOS-bestanden op www.toshiba-tro.de. Kies de versie die hoort bij het besturingssysteem dat u momenteel gebruikt..
 2. Pak het ZIP-bestand met de BIOS-upgrade uit naar een tijdelijke map.
 3. Zorg dat alle open bestanden zijn opgeslagen en alle toepassingen zijn gesloten.
 4. Ga naar de tijdelijke map en controleer of deze een BIOS-bestand (Windows batchbestand) bevat (BIOS.bat).
 5. Als dat niet zo is, raadpleegt u BIOS-updateproces 2, 3, 4 of 5.
 6. Als het bestand aanwezig is, dubbelklikt u in de tijdelijke map op het uitgepakte bestand BIOS.bat (Windows batchbestand). 7. Het volgende venster verschijnt: 8. Het BIOS-updateproces start automatisch. 9. Wanneer het updateproces is voltooid, start het systeem automatisch opnieuw op. 10. Terwijl het scherm met het Toshiba-logo wordt weergegeven, drukt u op de toets [F2] om het menu BIOS Setup te openen.
 11. Controleer of de datum en tijd correct zijn. Zo niet, dan past u ze aan.
 12. Druk op de toets [F9] en kies Ja om het BIOS op de standaardinstellingen te zetten. Druk op de toets [F10] en kies Ja om de instellingen op te slaan.
 13. Het updateproces is voltooid.


BIOS-updateproces 2:

 1. Controleer of de tijdelijke map een setup??-toepassingsbestand (setup??.exe)en een *.rom-bestand bevat.
 2. Als dat niet zo is, raadpleegt u BIOS-updateproces 3, 4 of 5.
 3. Als de bestanden wel aanwezig zijn, voert u het uitgepakte *.exe bestand uit in de tijdelijke map. 4. Het volgende venster verschijnt:
  Klik op Starten
  Het volgende venster verschijnt:
  Het BIOS-updateproces start automatisch. 5. Wanneer het updateproces is voltooid, wordt het systeem automatisch afgesloten. 6. Start het notebook. Zodra het scherm met het Toshiba-logo wordt weergegeven, drukt u op de toets [F2] om het menu BIOS Setup te openen.
 7. Controleer of de datum en tijd correct zijn. Zo niet, dan past u ze aan.
 8. Druk op de toets [F9] en kies Ja om het BIOS op de standaardinstellingen te zetten. Druk op de toets [F10] en kies Ja om de instellingen op te slaan.
 9. Het updateproces is voltooid.

 
BIOS-updateproces 3:

 1. Controleer of de tijdelijke map alleen een toepassingsbestand (*.exe ) bevat.
 2. Als dat niet zo is, raadpleegt u BIOS-updateproces 1 of 2.
 3. Als dat wel zo is, voert u het uitgepakte toepassingsbestand (*.exe) uit in de tijdelijke map.
 4. Het BIOS-updateproces kan er anders uitzien als het updateproces niet overeenstemt met de onderstaande afbeeldingen. Voer in dat geval het BIOS-updateproces 4 uit. 5. Het volgende venster verschijnt: 6. De huidige BIOS-versie en de te installeren versie worden weergegeven.
  Klik op Ja om verder te gaan. 7. Lees de tekst en klik op OK om verder te gaan. 8. Het BIOS-updateproces wordt gestart.
 9. Wanneer het updateproces is voltooid, start het systeem automatisch opnieuw. 10. Wanneer het scherm met het Toshiba-logo wordt weergegeven, drukt u op de toets [ESC] om het menu BIOS Setup te openen.
 11. Controleer of de datum en tijd correct zijn. Pas deze zo nodig aan.
 12. Druk op de toets [Home] om het BIOS op de standaardinstellingen te zetten. Druk op de toets [End] om de instellingen op te slaan en af te sluiten.
 13. Het updateproces is voltooid.


BIOS-updateproces 4:

 1. Controleer of de tijdelijke map alleen een toepassingsbestand (*.exe ) bevat.
 2. Als dat niet zo is, raadpleegt u BIOS-updateproces 1 of 2.
 3. Als dat wel zo is, voert u het uitgepakte toepassingsbestand (*.exe) uit in de tijdelijke map. 4. Het BIOS-updateproces start automatisch.


 5. Wanneer het updateproces is voltooid, wordt het systeem automatisch afgesloten.
 6. Start het notebook. Zodra het scherm met het Toshiba-logo wordt weergegeven, drukt u op de toets [F2] om het menu BIOS Setup te openen.
 7. Controleer of de datum en tijd correct zijn. Pas deze zo nodig aan.
 8. Druk op de toets [F9] en kies Ja om het BIOS op de standaardinstellingen te zetten. Druk op de toets [F10] en kies Ja om de instellingen op te slaan.
 9. Het updateproces is voltooid.

 

BIOS-updateproces 5:

 1. Controleer of de tijdelijke map alleen een toepassingsbestand (*.exe ) bevat.
 2. Als dat niet zo is, raadpleegt u BIOS-updateproces 1 of 2.
 3. Als dat wel zo is, voert u het uitgepakte toepassingsbestand (*.exe) in de tijdelijke map uit.

 4. Het notebook wordt opnieuw opgestart.
  Tijdens het afsluitproces wordt automatisch een update van het BIOS uitgevoerd.
 5. Wanneer het scherm met het Toshiba-logo verschijnt, drukt u op de toets [F2] om het menu BIOS Setup te starten.
 6. Controleer of tijd en datum correct zijn. Zo niet, dan past u ze aan.
 7. Druk op de toets [F9] en kies Ja om het BIOS op de standaardinstellingen te zetten. Druk op de toets [F10] en kies Ja om de instellingen op te slaan.
 8. Het updateproces is voltooid.


    Afwijzing van aansprakelijkheid:

Toshiba biedt deze informatie 'als zodanig' aan, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Toshiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit of de geboden informatie of software actueel, correct of volledig is of voor de kwaliteit ervan. Toshiba is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of software, met inbegrip van onvolledige of onjuiste informatie.


    Enquête:

 1. Was de informatie in dit document nuttig?
niet nuttig zeer nuttig

 2. Zou u zonder deze informatie telefonisch contact hebben opgenomen met Toshiba?
Ja
 Nee
 Weet ik niet

 3. Selecteer de optie die het meest van toepassing is:
 Ik ben zeer tevreden
 Ik denk dat dit helpt, maar ik heb het nog niet geprobeerd
 Ik heb meer informatie nodig
 De informatie is moeilijk te begrijpen
 De informatie beantwoordt mijn vraag niet
 De informatie is onjuist

 4. Laat ons weten hoe we dit document kunnen verbeteren (optioneel):