Veelgestelde vragen
OPT7301SY0002R01

   
Hoeveel draadloze apparaten kunnen in één ruimte worden gebruikt?


    Extra informatie:

RF-lasermuis (PX1326E-1NAC)
Draadloze muis (PX1215E-2NAC)

Ik werk in een kantoor. Hoeveel draadloze apparaten kunnen in één ruimte worden gebruikt?    Antwoord:

Draadloze apparaten van Toshiba hebben een bereik van 2 meter, maar onder bepaalde omstandigheden kan het bereik groter zijn. Om mogelijke storing te voorkomen, dient de afstand tussen systemen zo mogelijk ten minste 3 meter te bedragen. De overdracht en prestaties kunnen ook verbeteren als u de muis dichter bij of verder weg van de ontvanger plaatst.

Het wordt ook aanbevolen draadloze apparaten te installeren met een tussenpauze van een half uur. Wanneer de ontvanger voor het eerst wordt aangesloten, wordt namelijk gezocht naar apparaten waarmee de ontvanger kan worden gesynchroniseerd. Zelfs nadat uw apparaat met de ontvanger is gesynchroniseerd, wordt gedurende 25 minuten nog steeds naar andere apparaten gezocht. Als u na korte tijd een ander draadloos apparaat in de nabijheid installeert, is het mogelijk dat wanneer u op de verbindingsknop van het tweede draadloze apparaat drukt, dit wordt gesynchroniseerd met de ontvanger van het eerste draadloze apparaat.

Er is geen specifiek aantal draadloze apparaten dat u wel of niet in één ruimte kunt gebruiken, aangezien er veel omgevingsvariabelen van invloed zijn op de prestaties van de draadloze apparaten. Het is mogelijk om een groot aantal apparaten in één ruimte te gebruiken, mits u ze na elkaar installeert en let op de omgevingsvariabelen die in dit document zijn besproken.    Documentdetails:

-
 Productgroep:
 
-
 Productserie:
 
-
 Product:
 
-
 Besturingssysteem:
Windows Vista 32-bits, Windows XP
   meer informatie...  


    Afwijzing van aansprakelijkheid:

Toshiba biedt deze informatie 'als zodanig' aan, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Toshiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit of de geboden informatie of software actueel, correct of volledig is of voor de kwaliteit ervan. Toshiba is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of software, met inbegrip van onvolledige of onjuiste informatie. Eventuele handelsmerken die hier worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.


    Enquête:

 1. Was de informatie in dit document nuttig?
niet nuttig zeer nuttig

 2. Zou u zonder deze informatie telefonisch contact hebben opgenomen met Toshiba?
 Ja
 Nee
 Weet ik niet

 3. Selecteer de optie die het meest van toepassing is:
 Ik ben zeer tevreden
 Ik denk dat dit helpt, maar ik heb het nog niet geprobeerd
 Ik heb meer informatie nodig
 De informatie is moeilijk te begrijpen
 De informatie beantwoordt mijn vraag niet
 De informatie is onjuist

 4. Laat ons weten hoe we dit document kunnen verbeteren (optioneel):