Veelgestelde vragen
OPT7301T10008R01

   
De linkerknop van de muis werkt als rechterknop en de rechterknop als linkerknop. Waarom is dit?


    Extra informatie:

RF-lasermuis - PX1326E-1NAC    Antwoord:

Dit gebeurt als u de muis per ongeluk instelt voor linkshandigen.
U kunt dit wijzigen door te klikken op het muispictogram. Selecteer 'Knop' in het venster Eigenschappen en kies 'Rechtshandig' als knopconfiguratie.    Documentdetails:

-
 Productgroep:
 
-
 Productserie:
 
-
 Product:
 
-
 Besturingssysteem:
Windows Vista 32-bits, Windows XP
   meer informatie...  


    Afwijzing van aansprakelijkheid:

Toshiba biedt deze informatie 'als zodanig' aan, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Toshiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit of de geboden informatie of software actueel, correct of volledig is of voor de kwaliteit ervan. Toshiba is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of software, met inbegrip van onvolledige of onjuiste informatie. Eventuele handelsmerken die hier worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.


    Enquête:

 1. Was de informatie in dit document nuttig?
niet nuttig zeer nuttig

 2. Zou u zonder deze informatie telefonisch contact hebben opgenomen met Toshiba?
 Ja
 Nee
 Weet ik niet

 3. Selecteer de optie die het meest van toepassing is:
 Ik ben zeer tevreden
 Ik denk dat dit helpt, maar ik heb het nog niet geprobeerd
 Ik heb meer informatie nodig
 De informatie is moeilijk te begrijpen
 De informatie beantwoordt mijn vraag niet
 De informatie is onjuist

 4. Laat ons weten hoe we dit document kunnen verbeteren (optioneel):