Document-ID:
OPT8B02I60000R01
Waarom houdt de accu van mijn notebook zijn lading niet vast?

Probleem:
Accu

Antwoord:

Een mogelijke oorzaak van dit probleem is dat de functie Activering op LAN is ingeschakeld. U voorkomt dit door deze functie uit te schakelen.

Activering op LAN uitschakelen

Start het notebook opnieuw op en open het BIOS (afhankelijk van het model houdt u hiervoor tijdens het opstarten de toets ESC of F2 ingedrukt).
Gebruik de pijltoetsen om te bladeren naar de optie Wake-up on LAN (Activering op LAN) en wijzig de instelling met behulp van de spatiebalk in Disabled (Uitgeschakeld).
Sla de wijzigingen op en sluit af. (De methode verschilt per model: END-toets op sommige modellen, F10 op andere.) Selecteer Y voor Yes (Ja).

 


Afwijzing van aansprakelijkheid
Toshiba biedt deze informatie 'als zodanig' aan, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Toshiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit of de geboden informatie actueel, correct of volledig is of voor de kwaliteit ervan. Toshiba is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van onvolledige of onjuiste informatie.

Help ons u te helpen!
1. Was de informatie in dit document nuttig?
niet nuttig       zeer nuttig
1 2 3 4 5
2. Zou u zonder deze informatie telefonisch contact hebben opgenomen met Toshiba?
Ja Nee Weet ik niet
3. Selecteer de optie die het meest van toepassing is:
Ik ben zeer tevreden
Ik denk dat dit helpt, maar ik heb het nog niet geprobeerd
Ik heb meer informatie nodig
De informatie is moeilijk te begrijpen
De informatie beantwoordt mijn vraag niet
De informatie is onjuist

Laat ons weten hoe we dit document kunnen verbeteren (optioneel):

Opties en accessoires - FAQ