Document voor technische ondersteuning
TSB17036N0000R01

   
Belangrijke informatie over het gebruik van Toshiba DVD Player


    Documentdetails:

-
 Product:
 
-
 Modelnr.:
 
-
 Besturingssysteem:
Windows 7 - 32 bits, Windows 7 - 64 bits, Windows Vista 32 bits, Windows Vista 64 bits
   meer informatie...  


    Probleem:

Belangrijke informatie over het gebruik van Toshiba DVD Player


    Samenvatting:

 • DVD Player gebruiken
 • Functie Upconvert
 • Weergaveapparaat (uitvoer naar een extern apparaat)
 • De toepassing starten vanuit TOSHIBA Grafische videobibliotheek
 • Compatibele schijfindelingen


    Antwoord:

 • DVD Player gebruiken
  • Voor een hoogwaardige videobeleving worden de volgende instellingen aanbevolen wanneer de speler wordt gebruikt met Windows® 7 of Windows Vista®. Houd er rekening mee dat deze instellingen automatisch kunnen worden uitgeschakeld, afhankelijk van uw computer en de status van het scherm.
   • Windows® 7 Ultimate/Windows 7 Home Premium:
    Selecteer een van de Aero-thema's als thema voor het beeldscherm. U wijzigt het schermthema door het Configuratiescherm te openen en te klikken op Vormgeving en persoonlijke instellingen en daarna op Het thema wijzigen.
   • Windows® 7 Home Basic:
    Selecteer Windows 7 Standaard als kleurenschema voor het scherm. U wijzigt het kleurenschema door het Configuratiescherm te openen, te klikken op Vormgeving, Beeldscherm en Kleurenschema wijzigen.
   • Windows Vista® Ultimate/Windows Vista Home Premium:
    Selecteer Windows Aero als kleurenschema voor het scherm. U wijzigt het kleurenschema door het Configuratiescherm te openen en te klikken op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen, Persoonlijke instellingen, Kleur en vormgeving van vensters en tot slot op Eigenschappen van klassieke vormgeving openen voor meer kleuropties.
   • Windows Vista® Home Basic:
    Selecteer Windows Vista Standaard als kleurenschema voor het scherm. U wijzigt het kleurenschema door het Configuratiescherm te openen en te klikken op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen, Persoonlijke instellingen, Kleur en vormgeving van vensters en tot slot op Eigenschappen van klassieke vormgeving openen voor meer kleuropties.
  • DTS-audio kan niet worden afgespeeld met een video-DVD of DVD-VR.
  • Sluit alle andere toepassingen wanneer u de speler gebruikt. Open tijdens de weergave geen andere toepassingen en voer geen andere onnodige taken uit. Doet u dat wel, dan kan de weergave stoppen of werkt de speler mogelijk niet zoals verwacht.
  • Speel GEEN DVD af met deze toepassing terwijl u video-inhoud afspeelt of tv-programma's opneemt met andere toepassingen. Doet u dat wel, dan kan de weergave stoppen en/of werkt de speler mogelijk niet naar verwachting.
  • Neem GEEN tv-programma's op terwijl u deze speler gebruikt voor DVD-weergave. Doet u dat wel, dan kan de weergave stoppen en/of werkt de speler mogelijk niet naar verwachting.
  • Gebruik een netadapter wanneer u deze software gebruikt. In de energiebesparende modus is de weergave mogelijk niet vloeiend.
  • Stel het profiel voor energiebeheer in op 'Hoge prestaties' wanneer u de speler gebruikt met Windows Vista.
  • Selecteer de modus 'Volledige stroomvoorziening' in TOSHIBA Power Saver-instellingen als u de speler gebruikt met Windows XP.
  • Als u energiebeheer instelt op een lager CPU-gebruik, kan dit leiden tot problemen, zoals weggevallen frames of overspringend geluid tijdens DVD-weergave.
  • Configureer de functie Beeldscherm automatisch uitschakelen niet zodanig dat deze wordt uitgevoerd terwijl de speler actief is.
  • De schermbeveiliging wordt uitgeschakeld tijdens videoweergave met de speler. De computer wordt NIET automatisch in de sluimerstand, slaapstand of afsluitmodus gezet.
  • Zorg dat de pc NIET in de slaap-/sluimerstand gaat terwijl deze toepassing wordt uitgevoerd.
  • Vergrendel de pc NIET door op de toetsen [Windows]+[L] of [Fn]+[F1] te drukken.
  • Deze software werkt alleen met de instelling 'Meeste (32-bits)' voor kleurkwaliteit bij gebruik in Windows Vista. De kleurinstelling is toegankelijk via het Configuratiescherm van Windows en vervolgens via 'Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen', 'Persoonlijke instellingen' en 'Beeldscherminstellingen'.
  • Deze software werkt alleen met de instelling 'Meeste (32-bits)' voor kleurkwaliteit bij gebruik in Windows XP. U vindt de instellingen voor kleurkwaliteit op het tabblad 'Instellingen' van het venster 'Eigenschappen voor Beeldscherm'.
  • Wijzig de schermresolutie NIET terwijl de speler wordt uitgevoerd.
  • Schakel NIET tussen Windows-gebruikers terwijl deze toepassing wordt uitgevoerd.
  • Schakel het weergaveapparaat NIET uit terwijl de toepassing wordt uitgevoerd.
  • Bij weergave op een externe monitor of tv dient u het weergaveapparaat over te schakelen voordat u deze software start. Bij kloonweergave wordt dezelfde video weergegeven op twee weergaveapparaten, bijvoorbeeld op het LCD-scherm van de pc en op een externe monitor/tv. De kloonweergave is wellicht niet mogelijk, afhankelijk van de titel die wordt weergegeven of van de verbindingsstatus.
  • Als de DVD-inhoud niet kan worden weergegeven op het externe beeldscherm, sluit u de speler en verlaagt u de resolutie van het externe weergaveapparaat. Ook werkt de uitvoer van inhoud naar een extern beeldscherm mogelijk niet correct, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de inhoud wordt uitgevoerd en afgespeeld.
  • Met het oog op copyrightbeveiliging is de PrintScreen-functie uitgeschakeld terwijl de speler wordt uitgevoerd. (Dit is ook het geval terwijl een andere toepassing actief is of de speler wordt geminimaliseerd.) Sluit de speler als u de functie PrintScreen wilt gebruiken.
  • Als u het volume verhoogt, maar het geluid niet harder klinkt, controleert u het volume van de pc en/of de volumeregeling van Windows.
  • Afhankelijk van de titel kunnen zich problemen doen zoals weggevallen frames en overspringend geluid en kunnen beeld en geluid mogelijk niet meer synchroon lopen.
  • Afhankelijk van de titel kan audio-uitvoer via S/PDIF mogelijk niet worden opgenomen.
  • De speler heeft GEEN kinderslotfunctie (weergaveregeling).
  • Afhankelijk van de titel kan de verstreken tijd die in het bedieningsvenster wordt weergegeven naar de volgende titel springen voordat het einde van de titel is bereikt.
  • Beheerdersrechten zijn vereist als u deze toepassing wilt installeren/verwijderen.
  • Afspelen, Eendruks-overslaan en andere functies starten mogelijk iets voor de startpositie en/of stoppen iets na de stoppositie.
  • Als u een schijf gebruikt die is opgenomen in de DVD-VR-modus, kunnen zeer korte hoofdstukken mogelijk niet correct worden afgespeeld. De weergave kan stoppen, het beeld kan zwart worden of de weergave wordt mogelijk herhaald. Als dit gebeurt, stopt u de weergave en hervat u deze vanaf het volgende hoofdstuk.
  • Karaoke-DVD's worden niet ondersteund.

 • Functie Upconvert
  • De functie Upconvert is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de omgeving.
  • Voor de weergave van 1080i-inhoud is een extern of intern beeldscherm met 1080i-ondersteuning vereist, waarna upconversie van DVD-inhoud leidt tot een beeldkwaliteit die in de buurt komt van HD.
  • De effectiviteit van de functie Upconvert hangt af van de titel en/of weergaveomgeving.
  • Als de functie Upconvert is ingeschakeld, gelden er beperkingen voor de titels die kunnen worden afgespeeld en/of functies die kunnen worden gebruikt.
  • Als u een DVD afspeelt terwijl de functie Upconvert is ingeschakeld, zijn knoppen voor functies die niet kunnen worden gebruikt uitgeschakeld.
  • Op computers met een TOSHIBA Quad Core HD-processor gebruikt de functie Upconvert de quadcore-processor voor videoweergave. Als een andere toepassing de quadcore-processor gebruikt, kan de upconversie niet worden uitgevoerd en wordt in plaats daarvan normale weergave gebruikt.
  • Zorg dat u de netadapter gebruikt als u video afspeelt terwijl de functie Upconvert is ingeschakeld.
  • Als u de video met de functie Upconvert wilt weergegeven op een externe monitor of tv, is hiervoor een weergaveapparaat of tv met HDCP-ondersteuning en een HDMI-ingang nodig.
  • Video met upconversie kan alleen worden weergegeven op het LCD-scherm van de computer of op een tv die is aangesloten op de HDMI-uitgang. De video kan niet worden weergegeven op een tv die is aangesloten op de S-Video-uitgang of een extern beeldscherm dat is aangesloten op de RGB-aansluiting.
  • Voor meer informatie over de functie Upconvert raadpleegt u de lijst met bedieningsknoppen.

 • Weergaveapparaat (uitvoer naar een extern apparaat)
  • Schakel het weergaveapparaat altijd in voordat u deze toepassing start. Wijzig het weergaveapparaat niet terwijl deze toepassing wordt uitgevoerd.
  • Kies geen ander weergaveapparaat in de volgende situaties:
   • Terwijl er gegevens worden gelezen of weggeschreven
   • Tijdens communicatie met het netwerk
  • Wanneer de kloonmodus is geselecteerd, is weergave wellicht niet mogelijk, afhankelijk van de afgespeelde titel of de aansluiting.
  • Bij gebruik van deze software in Windows(R) XP, is de kloonweergave alleen beschikbaar als een pc-beeldscherm en een externe beeldscherm via RGB zijn aangesloten.

 • De toepassing starten vanuit TOSHIBA Grafische videobibliotheek
  • De toepassing kan niet worden gestart vanuit TOSHIBA Grafische videobibliotheek als de computer geen TOSHIBA Quad Core HD-processor bevat.

 • Compatibele schijfindelingen

  De speler ondersteunt weergave van video-DVD en DVD-VR. Weergave van video-CD, audio-CD of MP3 wordt NIET ondersteund.

  OPMERKING:

  • Afhankelijk van de titel/schijf zijn sommige functies en knopbewerkingen mogelijk uitgeschakeld.
  • Schijfformaat: 12 cm/8 cm (Schijven van 8 cm kunnen worden gebruikt met DVD-station met een schijflade die uit de computer komt, zodat de schijf in de lade kan worden gelegd. Ze kunnen worden gebruikt met een DVD-station waarbij de schijf in de sleuf wordt getrokken.)
  • Videosystemen: NTSC, PAL
  • Een video-DVD kan een regiocode bevatten die aangeeft in welke regio('s) van de wereld de DVD kan worden afgespeeld. Wanneer u een video-DVD afspeelt, moet de geconfigureerde regiocode van de computer dezelfde regiocode als de video-DVD of 'ALLE' zijn. Een functie van het besturingssysteem (Apparaatbeheer) kan worden gebruikt om de regiocode te wijzigen. (U kunt de regiocode in feite maximaal vier keer wijzigen. Na de vierde wijziging kunt u de code niet meer wijzigen tenzij u Windows opnieuw installeert, zelfs als u het DVD-station overzet naar een andere computer.)
  • Afhankelijk van het gebruikte type medium zijn sommige functies niet beschikbaar, kunnen knoppen niet worden gebruikt en reageren bepaalde bewerkingen niet.
  • Afhankelijk van de specificaties van uw computer kunt u mogelijk geen DVD-VR-schijven afspelen.


    Afwijzing van aansprakelijkheid:

Toshiba biedt deze informatie 'als zodanig' aan, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Toshiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit of de geboden informatie of software actueel, correct of volledig is of voor de kwaliteit ervan. Toshiba is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of software, met inbegrip van onvolledige of onjuiste informatie. Eventuele handelsmerken die hier worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.


    Enquête:

 1. Was de informatie in dit document nuttig?
helemaal niet zeer nuttig

 2. Zou u zonder deze informatie telefonisch contact hebben opgenomen met Toshiba?
 Ja
 Nee
 Weet ik niet

 3. Selecteer de optie die het meest van toepassing is:
 Ik ben zeer tevreden
 Ik denk dat dit helpt, maar ik heb het nog niet geprobeerd
 Ik heb meer informatie nodig
 De informatie is moeilijk te begrijpen
 De informatie beantwoordt mijn vraag niet
 De informatie is onjuist

 4. Laat ons weten hoe we dit document kunnen verbeteren (optioneel):