Document voor technische ondersteuning
TSB5603RN0000R01

   
Een grafische kaart toewijzen aan een toepassing met NVIDIA Optimus


    Documentdetails:

-
 Product:
 
-
 Modelnr.:
 
-
 Besturingssysteem:
 
   meer informatie...  


    Probleem:

Als er een toepassing wordt uitgevoerd waarvoor het extra vermogen van de NVIDIA-grafische kaart nodig is, schakelen systemen met de NVIDIA Optimus-technologie daar naadloos op over en wordt deze automatisch uitgeschakeld als het extra vermogen niet meer nodig is.


    Samenvatting:

Het schakelen naar de NVIDIA-grafische kaart hangt af van het profiel van de toepassing. Als een applicatie niet zo'n profiel heeft, kunt u de grafische kaart handmatig toewijzen.

Opmerking: Wanneer de NVIDIA-grafische kaart wordt gebruikt in plaats van de ingebouwde grafische kaart van Intel, kan dit de gebruiksduur van de accu verkorten.    Antwoord:

  1. Klik op Start en daarna op Configuratiescherm. Selecteer Klassieke weergave links van het venster.
  2. Dubbelklik op NVIDIA-configuratiescherm.
  3. Klik op Weergeven en dan op Optie 'Uitvoeren met grafische processor' toevoegen aan contextmenu. Sluit het NVIDIA-configuratiescherm.
  4. Klik met de rechtermuisknop op titel van de toepassing en selecteer Uitvoeren met grafische processor. Klik vervolgens op High-performance NVIDIA processor.


  5. Om de instellingen voor deze toepassing op te geven klikt u op Standaard grafische processor wijzigen... Het NVIDIA-configuratiescherm wordt geopend, zodat u de instellingen kunt opgeven. Na het wijzigen van de instellingen klikt u op de knop Toepassen in de rechterbenedenhoek van het NVIDIA-configuratiescherm:    Afwijzing van aansprakelijkheid:

Toshiba biedt deze informatie 'als zodanig' aan, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Toshiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit of de geboden informatie of software actueel, correct of volledig is of voor de kwaliteit ervan. Toshiba is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of software, met inbegrip van onvolledige of onjuiste informatie. Eventuele handelsmerken die hier worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.


    Enquête:

 1. Was de informatie in dit document nuttig?
helemaal niet zeer nuttig

 2. Zou u zonder deze informatie telefonisch contact hebben opgenomen met Toshiba?
 Ja
 Nee
 Weet ik niet

 3. Selecteer de optie die het meest van toepassing is:
 Ik ben zeer tevreden
 Ik denk dat dit helpt, maar ik heb het nog niet geprobeerd
 Ik heb meer informatie nodig
 De informatie is moeilijk te begrijpen
 De informatie beantwoordt mijn vraag niet
 De informatie is onjuist

 4. Laat ons weten hoe we dit document kunnen verbeteren (optioneel):