Document voor probleemoplossing
TSD9502MD0000R01

   
WiFi: betrouwbaarheid van verbindingen verbeteren


    Inhoud:

Oorzaken van onstabiele verbindingen en mogelijke oplossingen    Antwoord:

  • De afstand tot het draadloze toegangspunt is mogelijk te groot. Ga naar een plaats dichter bij het toegangspunt en controleer de verbinding gedurende enige tijd om te zien of er verbetering merkbaar is. Als dat zo is, verplaatst u het toegangspunt (of de ingebouwde router) naar een plaats dichter bij uw werkplek.

  • Verklein het aantal muren en andere voorwerpen tussen de computers en het toegangspunt zo veel mogelijk. Alle materialen (inclusief muren, baksteen, hout, isolatie, boekenplanken, meubels, metalen archiefkasten, koelkasten en andere apparaten, en zelfs aquariums met vissen en water) absorberen veel energie van het draadloze signaal en verminderen daardoor het bereik ervan. Als de computer zich dicht bij de bereiksgrens van het signaal van het toegangspunt bevindt, kan de verbinding eenvoudig worden verbroken door storingen, signaalreflecties en schommelingen in de signaalsterkte. Verplaats de computer zo mogelijk naar een ruimte dichter bij het toegangspunt. Plaats het toegangspunt op een hoge plank of bevestig het op het plafond zodat heen kan 'kijken' het over meubels, boekenplanken, kasten en dergelijke die anders het signaalpad zouden blokkeren. Plaats het toegangspunt niet op het beeldscherm van een computer, omdat dit een storingsbron kan zijn.

  • Overweeg of de aansluiting van een externe antenne op het toegangspunt een mogelijkheid is. Soms kunnen een of meer van de bestaande antennes worden vervangen door een externe antenne. Bevestig de externe antenne zo dicht mogelijk bij het plafond.

  • Vermijd storingen veroorzaakt door andere, nabije netwerken. Gebruik het beheerprogramma voor het toegangspunt om een ander communicatiekanaal te kiezen. Kies kanaal 1, 6 of 11. Probeer deze een voor een uit om te bepalen welk kanaal het beste presteert en de meest betrouwbare verbinding levert. Het is niet nodig het overeenkomstige kanaal te selecteren voor de WiFi-kaart of adapter in uw computer, omdat deze automatisch wordt geconfigureerd voor het kanaal dat door het toegangspunt wordt gebruikt.

  • Blijf uit de buurt van magnetrons omdat deze hetzelfde frequentiebereik van 2,4 GHz gebruiken als WiFi-netwerken en storingen veroorzaken. Goedkopere magnetrons veroorzaken meestal meer storingen. Plaats toegangspunten zo ver mogelijk uit de buurt van magnetrons. Plaats geen magnetrons tussen uw computer en het toegangspunt.

  • Zet draadloze telefoons op een andere plaats of zet uw WiFi-apparatuur verder uit de buurt van deze telefoons. Sommige draadloze telefoons gebruiken hetzelfde frequentiebereik van 2,4 GHz als WiFi-netwerken en veroorzaken storingen. 

  • Installeer een update van de firmware van het toegangspunt. Gewoonlijk brengt de fabrikant tijdens de levenscyclus van een WiFi-product talrijke verbeteringen aan. Sommige van deze wijzigingen kunnen de prestaties, stabiliteit en beveiliging aanzienlijk verbeteren.


    Documentdetails:

-
 Besturingssysteem:
 
   meer informatie...  


    Afwijzing van aansprakelijkheid:

Toshiba biedt deze informatie 'als zodanig' aan, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Toshiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit of de geboden informatie of software actueel, correct of volledig is of voor de kwaliteit ervan. Toshiba is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of software, met inbegrip van onvolledige of onjuiste informatie. Eventuele handelsmerken die hier worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.


    Enquête:

 1. Was de informatie in dit document nuttig?
niet nuttig zeer nuttig

 2. Zou u zonder deze informatie telefonisch contact hebben opgenomen met Toshiba?
 Ja
 Nee
 Weet ik niet

 3. Selecteer de optie die het meest van toepassing is:
 Ik ben zeer tevreden
 Ik denk dat dit helpt, maar ik heb het nog niet geprobeerd
 Ik heb meer informatie nodig
 De informatie is moeilijk te begrijpen
 De informatie beantwoordt mijn vraag niet
 De informatie is onjuist

 4. Laat ons weten hoe we dit document kunnen verbeteren (optioneel):